⚖️Hướng dẫn công cụ Bảng tính

Bảng Tính là gì?

Bảng Tính là công cụ gợi ý một hợp đồng phù hợp có mức chi trả bảo hiểm bù đắp cho phần lợi nhuận âm khi giá tài sản thay đổi theo các thông tin giao dịch tài sản số hoặc vị thế Futures của họ.

Hướng dẫn sử dụng công cụ Bảng Tính

Bước 1: Đăng nhập vào website NamiInsurance.io, chọn mục Mua bảo hiểm.

Bước 2: Chọn mục Bảng tính, sau đó người dùng có thể chọn giao dịch Giao ngay (Spot) hoặc giao dịch Futures.

Bước 3: Người dùng nhập những thông tin về tài sản giao dịch của mình, cụ thể:

Đối với tài sản Spot

  1. Nhập số lượng tài sản

  2. Nhập giá mua tài sản

  3. Nhập giá Dừng lỗ (SL, tức giá P-Claim)

Đối với giao dịch Futures

  1. Nhập Khối lượng giao dịch

  2. Nhập Đòn bẩy

  3. Nhập Giá mở vị thế Futures

  4. Nhập giá Dừng lỗ (SL, tức giá P-Claim)

Bước 4: Sau khi nhập thông tin về tài sản giao dịch, hệ thống sẽ gợi ý cho người dùng một hợp đồng bảo hiểm với mức chi trả bù đắp cho phần lợi nhuận âm trước đó. Người dùng có thể điều chỉnh các thông số cụ thể sau:

  1. Ký quỹ: mức ký quỹ cho hợp đồng bảo hiểm

  2. Kỳ hạn: Thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm

Sau khi hoàn tất việc nhập các thông số trên, hệ thống sẽ hiển thị Giá trị chi trả bảo hiểm (Q-Claim), giá trị Q-Claim này sẽ bao gồm phần ký quỹ bảo hiểm và phần chi trả bù đắp cho lợi nhuận âm từ việc sụt giảm giá trị tài sản số của giao dịch Giao ngay (Spot) hoặc từ chênh lệch giá của vị thế Futures.

Bước 5: chọn Mua bảo hiểm ngay

Last updated