🌹Hướng dẫn kiểm tra hoa hồng

Bước 1: Truy cập website Namiinsurance.io, tại giao diện chính, chọn mục Chính sách hoa hồng

Bước 2: Tại giao diện Chính sách hoa hồng, người dùng có thể kiểm tra được các thông tin:

  • Mã giới thiệu

  • Link giới thiệu

  • Quản lý mã giới thiệu: giúp người dùng có thể tạo và thiết lập tỷ lệ hoa hồng phù hợp với từng mã giới thiệu

  • Tỷ lệ hoa hồng hiện tại: tỷ lệ hoa hồng mà người dùng nhận được khi người được giới thiệu ký quỹ hợp đồng thành công

Bước 3: Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra những thông tin khác như

  • Thống kê hoa hồng theo từng giai đoạn thời gian

  • Danh sách bạn bè

  • Lịch sử hoa hồng: giờ đây, giao diện Lịch sử hoa hồng sẽ thể hiện những thông tin mới về Ký quỹ và Loại tài sản của người dùng.

Last updated