💢Hướng dẫn mở hợp đồng bảo hiểm

Bước 1: Truy cập https://namiinsurance.io/buy-covered và tiến hành kết nối Ví

Sau đó Lựa chọn tài sản cần bảo hiểm và kỳ vọng tương ứng (Bull hoặc Bear)

Bước 2: Chọn kỳ hạn cho hợp đồng bảo hiểm.

Người dùng có thể lựa chọn 17 kỳ hạn khác nhau (1H, 4H, 12H, 1 ngày -> 14 ngày)

Bước 3: Chọn Q-Cover

  • Chọn đơn vị tài sản muốn bảo hiểm: bằng USDT hoặc tài sản đang bảo hiểm

  • Người dùng nhập Q-Cover với mức tối thiểu 75 USDT và tối đa là 10,000 USDT

Bước 4: Lựa chọn Ký Quỹ

Người dùng có thể lựa chọn Ký quỹ phù hợp theo tỷ lệ % hoặc nhập trực tiếp giá trị mong muốn

Lưu ý: khi nhập giá trị Ký quỹ trực tiếp, hệ thống sẽ hiển thị tỷ lệ % Ký quỹ tương ứng và ngược lại

Bước 5: Lựa chọn P-Claim và kiểm tra Q-Claim

Người dùng có thể kéo thanh tỷ lệ % để chọn P-Claim kỳ vọng thích hợp trong khoảng giới hạn P-Claim MinP-Claim Max

Ngoài ra, người dùng có thể tắt thanh tỷ lệ % và nhập trực tiếp giá trị P-Claim mong muốn (trong khoảng giới hạn P-Claim MinP-Claim Max)

Sau khi lựa chọn P-Claim phù hợp, người dùng cần kiểm tra lại thông số Q-Claim để đưa ra quyết định cuối cùng

Bước 6: Chọn "Mua bảo hiểm"

Bước 7: Chọn “Xác thực” trên Metamask

Lưu ý:

  • Khi người dùng tuỳ chỉnh tỷ lệ ký quỹ giảm dần, lúc này tỷ lệ chi trả (R-Claim) sẽ tăng tuy nhiên khoảng cách P-Expire gần hơn

  • Khi gia tăng kỳ hạn bảo hiểm, người dùng sẽ giảm rủi ro thanh lý do hợp đồng hết hạn bảo hiểm nhưng ngược lại, tỷ lệ chi trả (R-Claim) sẽ thấp hơn

  • Để giữ nguyên tỷ lệ và giá trị ký quỹ, người dùng có thể điều chỉnh mức Q-Cover cao hơn

  • Tỷ lệ phần trăm trên chart thể hiện khoảng cách tại 1 mức giá cụ thể (P-Claim, P-Refund, P-Expire) đến giá thị trường

Last updated