🚀Bảo hiểm phần Lỗ vị thế Futures

Để tối ưu lợi nhuận, người dùng có xu hướng sử dụng đòn bẩy để mở các vị thế phái sinh. Tuy nhiên, khi xu hướng giá đi ngược so với dự án, các vị thế bị đóng khi P-Market chạm giá dừng lỗ hoặc giá thanh lý, tức người dùng bị lỗ .

Với Nami Insurance, phần lỗ vị thế trên được hỗ trợ bảo hiểm với một hợp đồng được gợi ý sau khi người dùng nhập thông tin vị thế đang mở. Sau khi chạm giá dừng lỗ hoặc giá thanh lý, Q-Claim tự động chi trả về ví người dùng

Xem thêm Cách hoạt động tại đây

Last updated