📖Chính sách quyền riêng tư

Nami Insurance và các sản phẩm trong hệ sinh thái ("Nami Insurance", "Công ty", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Chính sách quyền riêng tư này sẽ giải thích cách thức chúng tôi tối ưu các Thông tin cá nhân được thu nhập khi người dùng sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào tại địa chỉ: https://www.namiinssurance.io/, người dùng đã cho phép Nami Insurance thực hiện các hoạt động, bao gồm: Thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý thông tin như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này không làm thay đổi bất kỳ quyền hợp pháp nào mà chúng tôi có thể có liên quan đến việc thu thập, sử dụng, công bố hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của người dùng.

I. Thu thập dữ liệu

Khi người dùng thực hiện các hoạt động trên Nami Insurance, chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến World Wide Web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt. Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin cho nhiều mục đích khác nhau nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Danh sách các dữ liệu được thu nhập:

1.1 Dữ liệu cá nhân

Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp tên hoặc địa chỉ thư điện tử khi truy cập ứng dụng trên website của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn bắt buộc nếu người dùng chỉ ghé thăm và không truy cập.

1.2 Dữ liệu khác

Chúng tôi đồng thời có thể thu thập thông tin, dữ liệu từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của người dùng mỗi khi truy cập Dịch vụ của chúng tôi ("Dữ liệu khác").

Dữ liệu khác có thể chứa các thông như địa chỉ giao thức Internet (IP) trên máy tính, loại hình trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các tính năng trên trang mà người dùng xem hoặc sử dụng, thời gian và ngày truy cập, thời gian trên trang, số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu khác còn có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị di động mà người dùng sử dụng, mã số máy, địa chỉ IP, hệ điều hành di động, loại trình duyệt Internet trên di động mà người dùng sử dụng, số nhận dạng của thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác khi người dùng truy cập vào trang Dịch vụ của chúng tôi.

1.3 Dữ liệu Cookies

Để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền có thể sử dụng cookie, bọ web và các công nghệ tương tự khác để thu thập và lưu trữ thông tin.

Thông tin do chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi thu thập dùng để xác định khách truy cập duy nhất. Vì vậy, thông tin có thể bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, hệ điều hành, tên miền của nhà cung cấp dịch vụ internet, số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi, thông tin luồng nhấp chuột và ghi chú thời gian (ví dụ).

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie, bọ web và các công nghệ khác để phục vụ những mục đích khác nhau. Một trong số đó có thể dùng để khởi chạy các dịch vụ trên trang chính xác hơn, cải thiện hiệu suất hoặc cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Dữ liệu cũng có thể được sử dụng để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo trong hoặc ngoài trang web của chúng tôi.

Cookie – Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường bao gồm các chữ cái và số) được lưu trữ trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc mở một email. Cookie cho phép trang web nhận diện thiết bị hoặc trình duyệt nào đang được sử dụng.

Có nhiều loại cookie khác nhau, ví dụ như:

  • Cookie theo phiên: Chỉ hoạt động cho đến khi kết thúc một phiên trên trình duyệt của người dùng và nó cho phép chúng tôi hiểu các hoạt động thường xuyên của người dùng trong một phiên.

  • Cookie liên tục: Luôn khởi chạy trên thiết bị của người dùng ngay cả sau khi đóng trình duyệt. Điều này cho phép chúng tôi tìm hiểu về nhu cầu và hành vi của người dùng trên nền tảng kỹ thuật số.

  • Cookie của bên thứ nhất: Đây là cookie do trang web người dùng đang truy cập thiết lập.

  • Cookie của bên thứ ba: Một loại hình cookie được đặt bởi một trang web khác với trang web mà người dùng truy cập.

Bọ Web – Các trang web và dịch vụ của chúng tôi có thể chứa thẻ điểm ảnh được gọi là "thẻ pixel" hoặc "GIF". Bọ web thường hoạt động chung với cookie để tạo hồ sơ của từng người dùng và cách sử dụng trang web.

Các công nghệ tương tự – Sử dụng các đối tượng chia sẻ cục bộ (còn gọi là Flash Cookie) hoặc bộ nhớ cục bộ HTML5 và các phương pháp phần mềm ứng dụng web khác lưu trữ thông tin trong trình duyệt hoặc thiết bị của người dùng. Tất cả các trình duyệt của người dùng có thể đang chạy ngầm các công nghệ này.

Chúng tôi có thể sử dụng linh hoạt thuật ngữ "cookie" và "các công nghệ tương tự" trong chính sách của mình để chỉ các công nghệ mà chúng tôi có thể sử dụng để thu thập hoặc lưu trữ thông tin trong trình duyệt hoặc thiết bị của người dùng. Điều này giúp chúng tôi xác định đâu là người dùng thực theo những cách được mô tả ở trên.

II. Sử dụng dữ liệu

Về tổng thể, chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý dữ liệu cho các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ một cách chính xác và hiệu quả;

  • Phát triển, nâng cấp tính năng, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho người dùng;

  • Cung cấp thông tin cho người dùng về quá trình phát triển và sản phẩm mới, bao gồm các thay đổi và cải tiến đối với trang web;

  • Cung cấp tin tức mới người dùng;

  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định của Nami Insurance;

Ngoài ra, dữ liệu này có thể được xử lý để tối ưu hóa nội dung trang web nhằm đảm bảo tính phát triển của toàn bộ hệ thống, đồng thời cung cấp nội dung phù hợp cho người dùng. Trong một số trường hợp, thông tin còn được cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố hình sự đối với các sự cố liên quan đến hệ thống hoặc những cuộc tấn công mạng có chủ đích.

III. Công bố dữ liệu

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của người dùng với các đối tác kinh doanh, trung tâm quản trị, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và nhà thầu phụ để mang đến các dịch vụ hoặc tính năng cần thiết. Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi tin rằng phù hợp hoặc cần thiết để thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Mục đích đề phòng trách nhiệm pháp lý hoặc tổn hại, để điều tra và phản hồi các khiếu nại hoặc cáo buộc của bên thứ ba; nhằm đảm bảo tính minh bạch của Nami Insurance, người dùng trong hệ sinh thái hoặc những người khác. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng được bảo vệ tối đa.

Trong trường hợp Nami Insurance tham gia vào việc sáp nhập, được mua lại, bán, phá sản, mất khả năng thanh toán, tái cơ cấu, tiếp nhận, chuyển nhượng, áp dụng luật hoặc thay đổi quyền kiểm soát, thông tin của người dùng có thể được tiết lộ cho một công ty khác.

IV. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng không bị mất, bị lạm dụng, truy cập trái phép, bị sửa đổi hoặc bị tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn đối với nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác. Trong trường hợp cần phải chia sẻ thông tin, đối tác hoặc các bên thứ ba của chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân của người dùng theo quy định và chịu ràng buộc nghĩa vụ bảo mật.

V. Kho dữ liệu

Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của người dùng trong khoảng thời gian nhất định khi cần thiết hoặc để hoàn thành các mục đích được liệt kê bên trên hoặc khi được luật hiện hành cho phép. Khi việc lưu giữ không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh, chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của người dùng hoặc xóa các cơ chế thu thập dữ liệu đã liên kết với người dùng.

VI. Đối tác cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân thứ ba để hỗ trợ mang đến giải pháp ("Nhà cung cấp dịch vụ"), đại diện cung cấp Dịch vụ, thực hiện các chiến dịch hỗ trợ cải thiện Dịch vụ hoặc để hỗ trợ chúng tôi phân tích, cải thiện chất lượng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của người dùng để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba để theo dõi và phân tích chất lượng sản phẩm của chính chúng tôi.

VII. Liên kết trang khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc quản lý của Nami Insurance ("Trang web của bên thứ ba"). Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung, chính sách, lỗi, khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ hoặc hành động của bên thứ ba, cũng như mọi thiệt hại, tổn thất, lỗi hoặc sự cố do/ liên quan đến/ hoặc phát sinh từ các trang web đó. Người dùng có trách nhiệm xem xét tất cả các điều khoản và điều kiện, bao gồm cả chính sách quyền riêng tư, của bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào khi truy cập.

VIII. Thay đổi đối với chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào và không cần báo trước. Người dùng cần có trách nhiệm kiểm tra định kỳ Chính sách quyền riêng tư này để biết bất kỳ sửa đổi nào (nếu có). Việc người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa thừa nhận và đồng ý đối với các chỉnh sửa thay đổi có thể xảy ra trong tương lai.

IX. Liên hệ với chúng tôi

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ: [email protected]

Last updated