🎉Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: 21 tháng 3 năm 2023

Chào mừng đến với https://namiinsurance.io, giao diện sản phẩm bảo hiểm phi tập trung (hay "Giao diện", "DApp", "Dịch vụ") được phát triển bởi Nami Insurance ("Bảo hiểm Nami", "Giao thức", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào những giao thức phi tập trung trên các chuỗi khối công khai (như chuỗi khối BNB) cho phép người dùng thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ tài sản số hoặc tiền mã hoá. Điều khoản sử dụng này (hay "Điều khoản Nami Insurance" hoặc "Thỏa thuận") mô tả một số quy định nhất định mà bạn cần tuân thủ trước khi có thể truy cập và sử dụng sản phẩm. Bạn phải xem xét cẩn thận Điều khoản này.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, người dùng ("bạn" hoặc "Người dùng") đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ thực thể nào mà người dùng đại diện, đảm bảo rằng người dùng có sự cho phép để làm như vậy. Người dùng đồng thời tuyên bố và đảm bảo có đầy đủ khả năng và năng lực để tham gia, tuân thủ Thỏa thuận này.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Nami Insurance, người dùng cần tuân thủ một số điểm sau (a) đủ tuổi trưởng thành để truy cập và sử dụng Dịch vụ, và (b) quyền hợp pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý

 • Chúng tôi không kiểm soát các giao dịch được thực hiện thông qua ví điện tử (còn gọi là "Wallet") và không thể ngăn chặn hoặc đảo ngược các giao dịch trong quá trình xác nhận trên ví điện tử.

 • Chúng tôi có trách nhiệm đề xuất các hợp đồng (không giới hạn) dựa trên các biến động thị trường (không giới hạn). Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc tham gia bảo hiểm và kiểm tra các hoạt động chi tiết liên quan đến bảo hiểm đã được thiết lập.

 • Người dùng cần nhận thức được những nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến tiền mã hoá cũng như công nghệ đi kèm, bao gồm tiền mã hóa và Blockchain, và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ những rủi ro này.

 • Cần cân nhắc hoặc tham vấn trực tiếp từ chuyên gia trước khi tiến hành tạo lập bất kỳ bảo hiểm nào trên giao diện của chúng tôi.

 • Người dùng hiểu và đồng ý rằng Sản phẩm chỉ giúp kết nối và tương tác với các mạng cũng như công nghệ phi tập trung. Do đó, chúng tôi không có quyền kiểm soát bất kỳ Blockchain hoặc tiền mã hoá nào trong hệ thống, không thể đảm bảo thời gian hoàn tất xác nhận hoặc bất kỳ chi tiết giao dịch nào người dùng gửi hoặc nhận thông qua Nami Insurance, mọi hoạt động sẽ được xác nhận qua Blockchain, một khi giao dịch được kích hoạt sẽ không thể hủy bỏ hoặc sửa đổi.

 • Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác và các hoạt động dựa trên hiệu lực của hợp đồng sau khi xác nhận thành công trên Blockchain.

 • Người dùng nhận thức rõ rằng thời gian hoàn thành giao dịch On-chain phụ thuộc vào điều kiện xử lý của mạng Blockchain và đồng ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo thời gian chính xác cho quá trình nhận Q-Claim và hoàn trả Margin ( gọi tắt là "Payback") được chuyển thành công vào ví của người dùng.

 • Người dùng đồng ý rằng giá của tài sản có thể dao động ngoài tầm kiểm soát của Nami Insurance và chúng tôi có quyền từ chối hợp đồng nếu giá thay đổi nhiều hơn 0,03% (gọi tắt là "Khoảng cách an toàn") so với thời gian ghi nhận trên hợp đồng thông minh và từ chối hỗ trợ bảo hiểm khi không đảm bảo thanh khoản (gọi tắt là "Giới hạn rủi ro").

 1. QUYỀN SỞ HỮU

Nami Insurance sở hữu tất cả tài sản trí tuệ và các quyền có liên quan trong Giao diện và nội dung đi kèm, bao gồm (nhưng không giới hạn) hợp đồng thông minh, cơ sở dữ liệu, phần mềm, văn bản, hình ảnh, bản quyền, dịch vụ, bằng sáng chế, thiết kế trên Trang web và ứng dụng phi tập trung (gọi tắt là “DApp”). Trừ khi được cho phép rõ ràng, người dùng không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, thuê, cấp phép, bán, xuất bản, phân phối hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập hoặc sử dụng giao diện hoặc bất kỳ nội dung nào thuộc về. Khi người dùng thỏa những điều kiện từ chúng tôi, người dùng sẽ được cấp một giấy phép cá nhân có hiệu lực để truy cập và sử dụng Giao diện. Giấy phép này không độc quyền, không thể chuyển nhượng và được chúng tôi tự do hủy bỏ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hoặc có lý do. Việc sử dụng Giao diện hoặc nội dung của nó cho bất kỳ mục đích nào không được Thỏa thuận này cho phép rõ ràng đều bị nghiêm cấm. Không giống như Giao diện, Giao thức hoàn toàn bao gồm phần mềm nguồn mở chạy trên chuỗi khối công khai và không phải là tài sản độc quyền của chúng tôi.

 1. KẾT NỐI VÍ

Để truy cập Hợp đồng thông minh của Nami Insurance nhằm ký kết hợp đồng bằng Trang web hoặc Truy cập trực tiếp, trước tiên người dùng phải kết nối ví. Người dùng trang web có thể kết nối Metamask, Coinbase, Coin98 hoặc WalletConnect để truy cập Hợp đồng thông minh của Nami Insurance và tham gia khởi tạo hợp đồng bảo hiểm.

 1. PHÍ

Người dùng và Nami Insurance đồng ý rằng đối với bất kỳ hợp đồng ký quỹ thành công nào, bạn sẽ gửi một khoản phí Gas cụ thể đến mạng lưới BSC và chúng tôi không chịu trách nhiệm về số lượng chính xác. Nami Insurance chịu trách nhiệm về phí Gas liên quan đến hoạt động Payback và rút tiền hoa hồng.

Lưu ý: Người dùng không phải trả bất kỳ chi phí nào cho Nami Insurance trong suốt hành trình sử dụng Dịch vụ.

 1. HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

BSC Blockchain là một mã nguồn mở, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng và xem lịch sử của nó. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, người dùng đồng ý rằng Nami Insurance sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của Blockchain và không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về hiệu suất, bảo mật hoặc tính khả dụng của Dịch vụ hoặc mạng.

 1. NGĂN CẤM

 • Người dùng không được truy cập hoặc sử dụng DApp và Hợp đồng thông minh cho bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được cho phép rõ ràng. Trừ khi có thỏa thuận khác trong hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý, Giao diện không được sử dụng cùng với bất kỳ loại hoạt động thương mại nào.

 • Truy xuất dữ liệu hoặc nội dung dự án từ DApp và Hợp đồng thông minh vì lợi ích cá nhân hoặc tổ chức, trực tiếp hoặc gián tiếp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

 • Thực hiện bất kỳ hành động bất hợp pháp nào đối với DApp và Hợp đồng thông minh, bao gồm thu thập tên người dùng hoặc địa chỉ email bằng phương tiền mã hoá hoặc hình thức khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn hoặc xóa người dùng khỏi hệ thống để tạo lợi nhuận.

 • Phá hoại, hủy kích hoạt hoặc giả mạo các thành phần liên quan đến bảo mật của Trang web, DApp và Hợp đồng thông minh.

 • Hack, giả mạo, chiếm đoạt trái phép, sao chép, phá vỡ cấu trúc, thay đổi, xóa, làm hỏng, hủy kích hoạt, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc cản trở phần mềm, chương trình, phần cứng và hệ thống máy tính của chúng tôi.

 • Việc sử dụng Dịch vụ hỗ trợ của Nami Insurance không đúng cách hoặc gửi báo cáo dự án sai nhằm gây tổn hại đến danh tiếng và tổn thất tài chính của chúng tôi.

 • Can thiệp, làm gián đoạn hoặc gây gánh nặng không tương xứng cho DApp và Hợp đồng thông minh hoặc mạng hoặc Dịch vụ được kết nối với Trang web.

 • Giả mạo danh tính của người dùng hoặc sử dụng tên của họ.

 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào được thu thập thông qua việc sử dụng DApp và Hợp đồng thông minh để quấy rối, lạm dụng hoặc làm tổn thương người khác.

 • Sử dụng DApp và Hợp đồng thông minh trái với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

 • Lạm dụng biểu mẫu được cung cấp và khai thác các điểm yếu của Giao diện để thu lợi cho bản thân hoặc tổ chức của bạn.

 1. TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, Nami Insurance hoặc bất kỳ giám đốc, nhân viên, hoặc các bộ phận có liên quan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với người dùng về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, hình phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc chuẩn mực nào, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) thiệt hại do mất lợi nhuận, uy tín, dữ liệu hoặc tài sản vô hình khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng Giao diện nào. Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc thương tích nào do hack, giả mạo, hoặc truy cập hoặc sử dụng trái phép khác đối với Giao diện hoặc thông tin chứa trong đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ: (a) lỗi, nhầm lẫn hoặc nội dung không chính xác; (b) thiệt hại cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản, thuộc bất kỳ tính chất nào, do bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng Giao diện nào; (c) truy cập hoặc sử dụng trái phép bất kỳ máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu bảo mật nào thuộc kiểm soát của Nami Insurance hoặc sử dụng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được lưu trữ trong đó; (d) gián đoạn hoặc chấm dứt chức năng liên quan đến Giao diện; (e) lỗi, virus, trojan hoặc những thứ tương tự có thể được truyền đến hoặc thông qua Giao diện; (f) lỗi hoặc thiếu sót, mất mát, thiệt hại phát sinh do việc sử dụng, bất kỳ nội dung nào được cung cấp thông qua Giao diện; và (g) hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc bất kỳ bộ phận có liên quan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với người dùng về bất kỳ khiếu nại, thủ tục tố tụng, trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ, thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này được áp dụng bất kể cáo buộc có dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc bất kỳ cơ sở nào khác hay không và ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra trách nhiệm pháp lý đó. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm nhất định hoặc giới hạn hoặc loại trừ một số trách nhiệm pháp lý và thiệt hại nhất định. Theo đó, một số tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn được quy định trong Thỏa thuận này có thể không áp dụng cho bạn. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

 1. RỦI RO

 • Chúng tôi không yêu cầu hoặc thúc ép người dùng sử dụng Dịch vụ bảo hiểm cho tài sản của họ khi sử dụng Giao diện. Trong trường hợp người dùng bị tổn thất tài chính, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Dịch vụ hoặc liên kết nào do bên thứ ba cung cấp. Nếu bạn chọn theo dõi, sao chép hoặc nhận thông tin từ bất kỳ nguồn nào để sử dụng Giao diện, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chúng tôi từ chối mọi vấn đề liên quan.

 • Việc xảy ra sự cố hoặc ngừng hoạt động của Giao diện hoặc DApp có thể đến vì nhiều lý do, bao gồm cả lý do không rõ ràng và lý do hạn chế quyền truy cập của người dùng.

 • Tài sản tiền mã hoá của bạn có thể dễ bị tấn công bởi các tác nhân thù địch, dẫn đến giảm giá trị hoặc không thể thực hiện Hợp đồng thông minh.

Bạn thừa nhận rằng việc sử dụng Giao diện và tham gia có thể gây ra một số rủi ro nhất định, chẳng hạn như sau:

8. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 • Sản phẩm được phát triển "NHƯ NÓ LÀ" và "NHƯ NÓ CÓ SẴN". Để tối đa hóa phạm vi được cấp phép theo pháp luật, chúng tôi không đại diện và bảo đảm, bao gồm (nhưng không giới hạn) những cam kết về tính thương mại và tính phù hợp cho mục đích nhất định.

 • Người dùng đồng ý rằng việc sử dụng Nami Insurance là quyết định cá nhân và chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi không bảo đảm rằng việc truy cập vào Dịch vụ sẽ liên tục, không bị gián đoạn, kịp thời hoặc an toàn; rằng thông tin chứa trong sản phẩm sẽ chính xác, đáng tin cậy, đầy đủ và theo thời gian thực; hoặc sản phẩm sẽ không có lỗi, thiếu sót, virus hoặc các thành phần có thể gây hại khác. Không có lời khuyên, thông tin hoặc tuyên bố nào mà chúng tôi đưa ra nên được coi là tạo ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến sản phẩm. Chúng tôi không hỗ trợ, cam kết hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ quảng cáo, ưu đãi hoặc tuyên bố nào được thực hiện bởi bên thứ ba liên quan đến sản phẩm.

 • Bằng cách truy cập để sử dụng Dịch vụ, người dùng đảm bảo rằng: (i) với tư cách cá nhân, người dùng từ 18 tuổi hoặc đủ tuổi hợp pháp để lập hợp đồng ràng buộc theo luật hiện hành; (ii) với tư cách là một cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác, người dùng có đầy đủ năng lực pháp lý và đủ quyền hạn để tham gia vào các Điều khoản này; (iii) người dùng chưa bị đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng Dịch vụ trước đó; (iv) bạn không phải là cư dân, đang sinh sống tại hoặc cố gắng truy cập Dịch vụ từ một Địa điểm bị hạn chế. Đối với điều khoản này, “Địa điểm bị hạn chế” sẽ bao gồm Hoa Kỳ, Malaysia, Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên, Cuba, Ontario (Canada) và các địa điểm khác được Nami Insurance chỉ định tùy từng thời điểm là “Địa điểm bị hạn chế”. (v) nếu người dùng đóng vai trò là nhân viên hoặc đại diện pháp lý và thay mặt họ ký kết các Điều khoản này, thì cần đảm bảo rằng người dùngcó tất cả các quyền và ủy quyền cần thiết để ràng buộc pháp nhân đó cũng như để truy cập và sử dụng Dịch vụ thay mặt cho pháp nhân đó; (vi) việc người dùngsử dụng Dịch vụ sẽ không vi phạm bất kỳ các luật và quy định áp dụng cho bản thân hoặc pháp nhân mà người dùng đang đại diện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về chống rửa tiền, chống tham nhũng và chống hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố.

 1. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Người dùng hiểu và đồng ý rằng Nami Insurance không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố truyền thông, gián đoạn, lỗi, hư hỏng hoặc chậm trễ, cũng như các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt, bao gồm mất lợi nhuận, danh tiếng, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc tài sản vô hình khác vì bất kỳ lý do nào sau đây:

 • Sai sót, không nhất quán hoặc lỗi trong dữ liệu được nâng cao của Dịch vụ.

 • Bất kỳ loại thiệt hại nào đối với tài sản.

 • Đình chỉ hoặc ngừng hoạt động liên quan đến Dịch vụ do nhà cung cấp Smart Contract (BSC) cung cấp.

 • Bất kỳ hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp nào của bên thứ ba.

 • Virus và các mối đe dọa tương tự có thể được truyền tải đến hoặc thông qua Dịch vụ.

 • Những rủi ro liên quan đến việc sử dụng tài sản kỹ thuật số, bao gồm các nguy hiểm liên quan đến phần cứng, phần mềm và kết nối Internet, cũng như khả năng bên thứ ba trái phép có thể truy cập thông tin được lưu trữ trong ví.

 1. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Mọi khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ phải được nộp trong vòng một năm kể từ khi khiếu nại đó phát sinh; nếu không, khiếu nại sẽ bị cấm vĩnh viễn, điều này có nghĩa là người dùng và Nami Insurance sẽ không có quyền khẳng định khiếu nại đó.

 • Nếu bất kỳ phần nào trong nội dung này bị xác định là không thể thi hành hoặc trái pháp luật vì bất kỳ lý do gì, (a) các điều khoản không thể thi hành hoặc trái pháp luật sẽ được tách ra khỏi các Điều khoản này; (b) việc tách riêng các điều khoản không thể thi hành hoặc trái pháp luật sẽ không ảnh hưởng gì đến phần còn lại của điều khoản hoặc khả năng của các bên để buộc các khiếu nại còn lại phải thông qua trọng tài trên cơ sở cá nhân theo phần này; và (c) trong mức độ mà bất kỳ khiếu nại nào phải tiếp tục trên cơ sở nhóm, tập thể hoặc đại diện, các khiếu nại đó phải được giải quyết tại một tòa án hình sự có thẩm quyền và không thông qua trọng tài, và các bên đồng ý rằng các khiếu nại đó sẽ bị tạm dừng cho đến khi có kết quả của các khiếu nại cá nhân thông qua trọng tài. Hơn nữa, nếu bất kỳ phần nào trong phần này được xác định là cấm cá nhân khiếu nại, tìm kiếm giải pháp bên ngoài, thì điều đó sẽ không có hiệu lực trong phạm vi mà giải pháp đó được phép được tìm kiếm bên ngoài trọng tài, và phần còn lại của phần này sẽ có hiệu lực.

 • Người dùng và Nami Insurance đồng ý rằng khi việc khởi kiện diễn ra, người dùng sẽ trả phí đăng ký và tất cả các chi phí khác nếu có. Đối với bất kỳ trường hợp nào được khởi kiện bởi Nami Insurance, Nami Insurance sẽ trả tất cả các khoản phí và chi phí.

 • Người dùng, trọng tài và Nami Insurance sẽ bảo mật bất kỳ thủ tục liên quan đến việc hòa giải, phán quyết và bồi thường nào có thể xảy ra, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả thông tin được thu thập, chuẩn bị và trình bày cho mục đích hòa giải hoặc liên quan đến tranh chấp. Trọng tài sẽ có thẩm quyền đưa ra các quyết định thích hợp để bảo vệ tính bảo mật trừ khi luật cung cấp điều ngược lại. Nghĩa vụ bảo mật không áp dụng trong trường hợp việc tiết lộ là cần thiết để chuẩn bị hoặc tiến hành các phiên hoà giải, liên quan đến đơn xin biện pháp ngăn chặn tạm thời tại tòa án hoặc liên quan đến khiếu nại tại tòa án về phán quyết trọng tài hoặc việc thực thi, hoặc trong trường hợp việc tiết lộ được yêu cầu bởi pháp luật hoặc quyết định tòa án.

 • Người dùng và Nami Insurance từ bỏ quyền kiện tụng trước ban hội thẩm và quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản hoặc Dịch vụ tại tòa án. Thay vào đó, đối với bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào người dùng có đối với Nami Insurance (hoặc với các thành viên phát triển, nhà cung cấp Dịch vụ, các bên liên kết và cổ đông, nhân viên, giám đốc, đại diện, nhà cung cấp Dịch vụ và nhà thầu của họ) hoặc các dịch vụ liên quan, người dùng đồng ý trước tiên liên hệ với Nami Insurance và cố gắng giải quyết khiếu nại một cách phi chính thức bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về khiếu nại của người dùng ("Thông báo") cho Nami Insurance qua email theo địa chỉ [email protected]. Thông báo phải (a) bao gồm tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ email và số điện thoại của người dùng; (b) mô tả lý do của việc khiếu nại; và (c) nêu rõ các yêu cầu cụ thể. Thông báo của chúng tôi đối với người dùng sẽ tương tự như mô tả ở trên. Nếu người dùng và Nami Insurance không thể đạt được thỏa thuận để giải quyết khiếu nại trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi nhận được Thông báo, thì bất kỳ bên nào cũng có thể đệ đơn tranh chấp đến trọng tài để phân xử.

 • Người dùng và Nami Insurance đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản hoặc Dịch vụ là cá nhân của người dùng và Nami Insurance và bất kỳ tranh chấp sẽ được giải quyết duy nhất thông qua thỏa thuận cá nhân, và sẽ không được mang ra phân xử bởi các hình thức như trọng tài nhóm, kiện tụng nhóm hoặc bất kỳ hình thức đại diện nào khác.

 • Vui lòng đọc kỹ phần sau đây vì nó liên quan đến việc giải quyết một số tranh chấp và hạn chế người dùng tìm kiếm những sự hỗ trợ từ Nami Insurance. Ngoài ra, việc giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải sẽ hạn chế việc kiện tụng tại tòa hoặc những vấn đề liên quan khác.

 1. DỊCH VỤ VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

 • Các Điều khoản Nami Insurance sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm. Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng Dịch vụ của người dùng bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định của chúng tôi và không cần thông báo trước, bao gồm cả việc sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này. Khi người dùng bị chấm dứt hoạt động dựa trên các điều khoản đã định sẵn, quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ sẽ ngay lập tức dừng lại. Nami Insurance không chịu trách nhiệm đối với việc chấm dứt quyền của người dùng bên ngoài các Điều khoản này, bao gồm việc xóa tài khoản hoặc đưa địa chỉ mạng vào danh sách đen. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà người dùng có thể gặp phải do không thể truy cập Giao diện vì bất kỳ lý do gì hoặc bất kỳ lúc nào.

 • Bất kỳ thông tin được cung cấp liên quan đến việc truy cập và sử dụng DApp và Dịch vụ đều được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin và nhằm phục vụ người dùng một cách hiệu quả nhất. Người dùng không nên thực hiện hoặc ngừng thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin không có sẵn trên DApp hoặc mà chúng tôi không cung cấp, bao gồm các bài đăng trên blog, dữ liệu, bài viết và liên kết đến dữ liệu của bên thứ ba.

 • Nami Insurance cung cấp các Dịch vụ bảo hiểm tài sản số, một giao thức phi tập trung thuộc sở hữu của Nami Foundation và được phát triển trên mạng Binance Smart Chain (BSC).

 1. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 • Người dùng đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng như tương tác với Giao thức. Người dùng đồng ý từ bỏ và miễn trừ chúng tôi khỏi bất kỳ trách nhiệm, khiếu nại, nguyên nhân hành động hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và tương tác với Giao thức.

 1. SỬA ĐỔI THỎA THUẬN

 • Bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu nào có thể được đăng tải định kỳ trên Trang web hoặc DApp được công nhận là một điều khoản bổ sung bằng những tham chiếu rõ ràng. Chúng tôi bảo lưu quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và cho bất kỳ lý do gì, thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách sửa đổi ngày "Cập nhật lần cuối", và người dùng từ bỏ quyền yêu cầu thông báo rõ ràng về việc sửa đổi và cập nhật, chịu trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các Điều khoản Dịch vụ này để biết các sửa đổi. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, DApp sau ngày mà các Điều khoản Dịch vụ được cập nhật, người dùng đồng ý tuân thủ và được coi là đã biết và chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào theo đúng quy định.

Last updated