⁉️Những câu hỏi thường gặp

 1. Tôi không thể kết nối với nền tảng

Đảm bảo bạn chọn đúng mạng BNB Smart Chain Mainnet (Bep 20)

Trong giao diện của Metamask:

 • Đảm bảo mở khóa và chọn mạng Ethereum

 • Đảm bảo dữ liệu hợp đồng được cho phép trên cài đặt ứng dụng Ethereum.

 1. Tôi không mở được hợp đồng bảo hiểm

 • Người dùng cần đảm bảo có đủ BNB trong tài khoản để sử dụng làm phí

 • Cần có tối thiểu $1,5 trong ví để mở HĐBH

 • Điều chỉnh P-Claim không vượt quá mức đề xuất

 • Điều chỉnh Q-Cover không vượt quá mức đề xuất

 • Điều chỉnh kỳ hạn không vượt quá mức đề xuất

 1. Không nhận được chi trả khi hợp động chạm mức chi trả bảo hiểm hoặc dừng hợp đồng trước hạn

 • Trường hợp 1 : Không kích hoạt thông báo đã đủ điều kiện nhận chi trả bảo hiểm. (Giá P-Market chạm P-Claim)

 • Trường hợp 2 : Sau khi kích hoạt chi trả bảo hiểm trạng thái đã chuyển từ Chờ chi trả sang Đã chi trả nhưng không nhận tiền.

 • Trường hợp 3 : Dừng hợp đồng trước hạn nhưng không nhận được hoàn ký quỹ

Khi gặp các trường hợp trên người dùng có thể thực hiện các bước sau để được giải quyết

Bước 1 : Người dùng nhắn trực tiếp cho bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Bước 2 : Nêu vấn đề mà bạn gặp phải để được hỗ trợ giải quyết

Bước 3 : Sau khi được hỗ trợ giải quyết, người dùng có thể kiểm tra tại https://bscscan.com/

 1. Trang web không tải

Hãy thử chuyển sang trình duyệt khác để xem sự cố có đến từ trình duyệt hiện tại hay không

Nếu nó đến từ trình duyệt của bạn, hãy thử 1 số cách sau đây

 • Xóa dữ liệu bộ nhớ cache và cookie cho trang web

 • Làm mới lại trang web bằng cách nhấn F5 (hoặc cmd(ctrl) + R)

 • Gỡ và cài đặt lại trình duyệt

 • Kiểm tra mạng kết nối với thiết bị truy cập

 • Nếu trang web vẫn không tải sau khi thực hiện các bước trên, bạn nên thay đổi trình duyệt hoặc thiết bị khác để truy cập

 1. Tôi cần được hỗ trợ trực tuyến

 • Bạn có thể trao đổi trực tiếp mà không cần kết nối Ví của mình

 • Ngôn ngữ trao đổi sẽ bao gồm Việt Nam và English

Last updated