Bảo hiểm nhanh phần Lỗ vị thế Futures

Giả định trường hợp như sau người dùng A nắm giữ 1 vị thế (Futures)

Long : BNB

Giá mở: $ 298

Ký quỹ: $ 200

Đòn bẩy : X10

Giá thanh lý : 268.2

Lo ngại rằng thì giá BNB/USDT sẽ giảm và gây ảnh hưởng cho vị thế của mình. Để tránh điều này, người dùng nên thực hiện ký quỹ 1 hợp đồng để bảo hiểm rủi ro thanh lý.

Sau khi có đủ các thông số người dùng sử dụng công cụ Bảng tính chọn Exchange và nhập tất cả vào bảng tính ( bảng bên trái)

Bằng các thuật toán thông minh thì Nami Insurance đưa ra gợi ý cho HĐBH cho vị thế của người dùng như sau (bảng bên phải )

Trường hợp 1: Người dùng A được nhận khoản chi trả bảo hiểm Q-Claim

  • Lúc này, hệ thống NAMI Insurance tự động chi trả bảo hiểm trị giá $564.2 (bao gồm $300 ký quỹ bảo hiểm và $200 ký quỹ Futures) vào ví của người dùng.

  • Trong trường hợp này, mặc dù Lệnh Future đã chạm giá thanh lý nhưng nhờ Ký quỹ bảo hiểm nên phần Lỗ của lệnh future đã được bảo đảm bởi Nami Insurance.

P&L thực tế : 564.2-300+(-200) = 64.2 $

Trường hợp 2: Người dùng được Hoàn Ký quỹ

Ở trường hợp này sẽ có 2 tình huống xảy ra:

  1. Khi đủ điều kiện để dừng hợp đồng trước hạn, người dùng A chọn dừng HĐBH sẽ nhận lại được Q-Refund tương ứng giá trị ký quỹ $ 300

  2. Tại thời điểm kết thúc hợp đồng(T-Expire), P-Market nằm trong vùng P-Refund đến P-Claim, người dùng A nhận được Q-Refund tương ứng giá trị ký quỹ $300

Trường hợp 3 : Thanh lý hợp đồng

Ở trường hợp này sẽ có 2 tình huống sảy ra:

  1. Trong thời gian hiệu lực hợp đồng, P-Market chạm vào P-Expire

  2. Tại thời điểm kết thúc hợp đồng (T-expire) , P-Market trong vùng từ P-Refund đến P-Expire

Khi 1 trong 2 trường hợp bị thanh lý xảy ra, người dùng sẽ không được hoàn ký quỹ. Tuy nhiên, lúc này vị thế Futures của bạn đã tạo ra được phần lợi nhuận.

Lưu ý:

  • HĐBH Futures và vị thế Futures là hai cá thể tồn tại độc lập. Có thể hiểu, trong trường hợp người dùng chủ động đóng vị thế Futures nhưng HĐBH bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, khi P-Market chạm P-Claim thì người dùng vẫn nhận được chi trả bảo hiểm.

  • Ngược lại, trường hợp HĐBH hết hạn trong lúc vị thế Futures đang được mở, tùy thuộc vào tình huống tại thời điểm hết hạn, hệ thống Nami Insurance sẽ có hành động chi trả hoặc hoàn ký quỹ tương ứng. Vị thế Futures được đóng thủ công bởi người dùng hoặc tự động đóng khi P-Market chạm giá Thanh lý.

Last updated