🛣️Roadmap

Lộ trình phát triển của Nami Insurance

Q4/2022:

  • Ra mắt Proof of Concept

Q1/2023:

  • Ra mắt Proof of Tech

  • Thực hiện Proof of Security

  • Ra mắt Proof of Reserve

Q2/2023:

  • Chính thức ra mắt Nami Insurance

Last updated