🔙Hoàn ký quỹ

Khác với các loại bảo hiểm truyền thống khác, Nami Insurance mang tới người dùng một đặc quyền là hoàn ký quỹ trước hạn và tại thời điểm hết hạn, cụ thể

  • Trong thời gian còn hiệu lực, người dùng ấn “Đóng” để được hoàn ký quỹ trước hạn khi thỏa điều kiện như hình:

  • Tại thời điểm hết hạn hợp đồng, P-Close nằm giữa P-Refund và P-Claim, hệ thống tự động hoàn ký quỹ về ví người dùng

Last updated