💎Tổng quan

Ngày nay bảo hiểm đã không còn xa lạ đối với tất cả mọi người bởi những tiện ích mang lại cho người dùng bao gồm việc phòng ngừa các rủi ro. Thị trường tài chính là kênh đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận, song vẫn chứa đựng nhiều rủi ro bởi sự biến động còn phụ thuộc các yếu tố vi mô và vĩ mô.

CEO của Nami Foundation - Anh Giáp Văn Đại với hơn 10 năm kinh nghiệm trong thị trường crypto đã thấy rằng người dùng cần phải có biện pháp để phòng vệ những biến cố không mong muốn. Từ đây, suy nghĩ về một sản phẩm mang tên Insurance đã bắt đầu hình thành, trải qua bao thăng trầm thì một công cụ biến rủi ro trong hoạt động giao dịch thành cơ hội có lợi nhuận đã ra đời.

Sự ra đời của Nami Insurance là minh chứng cho việc nghiên cứu, đổi mới sáng tạo không ngừng của đội ngũ phát triển tại Việt Nam.

Nami Insurance là một giao thức phòng vệ giá phi tập trung ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm cung cấp giải pháp hỗ trợ bảo hiểm tài sản người dùng khi thị trường biến động ngược với dự đoán.

Với Nami Insurance, người dùng tự do chọn loại tài sản và nhận gợi ý với mức chi trả bảo hiểm phù hợp để mở hợp đồng, hiện đã có hơn 120+ tài sản được niêm yết trong danh sách hỗ trợ bảo hiểm. Đặc biệt, Nami Insurance còn hỗ trợ nhanh giá trị phần Lỗ đối với tài sản giao ngay (Spot) và vị thế không kỳ hạn (Futures) thông qua công cụ Bảng tính.

Last updated