⛩️Hướng dẫn kiểm tra lịch sử hợp đồng

Bước 1: Truy cập website Namiinsurance.io, sau đó chọn vào Mua bảo hiểm sau khi đã kết nối ví​

Hướng dẫn chi tiết kết nối ví tại đây

Bước 2: Kiểm tra các trường thông tin trên Thống kê cá nhân dựa trên thời gian Lọc, bao gồm Tổng chi trả, Tổng ký quỹ, Lợi nhuận (PnL)

Sau đó người dùng có thể kiểm tra Hợp đồng còn hiệu lực và Lịch sử hợp đồng tương ứng

Người dùng có thể xem thống kê bảo hiểm cá nhân và lọc theo kỳ hạn 30/60/90 ngày.

Tại màn Xem chi tiết của mỗi hợp đồng bảo hiểm, người dùng có thể kiểm tra được các thông tin:

  • Biểu đồ thể hiện dữ liệu của các mức giá tương ứng

  • Khi người dùng chọn vào mã số hiển thị trên mỗi hợp đồng, hệ thống sẽ chuyển hướng đến BSC Scan để người dùng kiểm tra chi tiết Hợp đồng bảo hiểm của mình.

  • Khi cần hỗ trợ về hợp đồng bảo hiểm, người dùng có thể gửi HashID cho bộ phận Chăm sóc khách hàng của Nami.

  • Người dùng có thể thực hiện Mua lại hợp đồng bảo hiểm được lựa chọn

Tại giao diện thể hiện hợp đồng bảo hiểm trên BSC Scan, người dùng có thể kiểm tra được những thông tin sau:

  • Mã giao dịch (Transaction Hash)

  • Trạng thái hiện tại của hợp đồng (Status)

  • Thời gian khởi tạo (Timestamp)

  • Ví người dùng (From)

  • Số tiền Ký quỹ (Token Transferred)

Last updated