🦊Hướng dẫn thêm mạng lưới vào Metamask

Kết nối Binance Smart Chain với Metamask

Sau khi người dùng tiến hành đăng nhập, mạng lưới mặc định của ví Metamask sẽ là Ethereum. Để kết nối với Binance Smart Chain, người dùng hãy thực hiện các thao tác dưới đây.

Bước 1: Chọn vào mục tài khoản ở góc bên phải màn hình rồi bấm vào “Setting”.

Bước 2: Chọn “Network” → “Add a Network”.

Bước 3: Điền chính xác các thông tin trong ô để kết nối với mạng BSC.

  • Network Name: Binance Smart Chain

  • New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/

  • ChainID: 56

  • Symbol: BNB

  • Block Explorer URL: https://bscscan.com

Hoàn thành bước trên, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới là người dùng đã kết nối Metamask với Binance Smart Chain thành công.

Cách cài đặt ví metamask kết nối với các mạng khác

Ở đây, ví dụ minh họa sẽ là thêm mạng Polygon (Matic) vào MetaMask.

Đầu tiên người dùng vào mục tài khoản chọn “Setting” => “Network” => “Add Network” như đã thực hiện ở trên với mạng BSC.

Sau đó, người dùng hãy điền các thông tin đầy đủ về Polygon (Matic) vào hộp box như trong hình dưới.

  • Network Name: Polygon Network

  • New RPC URL: https://rpc-mainnet.matic.network

  • ChainID: 137

  • Symbol: MATIC

  • Block Explorer URL: https://polygonscan.com/

Giao diện hiển thị như hình dưới là người dùng đã kết nối ví với Polygon (Matic) thành công.

Last updated