🧑‍🤝‍🧑Chính sách giới thiệu hấp dẫn

Nhằm gia tăng lợi ích cũng như góp phần lan tỏa sản phẩm đến nhiều người dùng trong cộng đồng, Nami Insurance áp dụng chính sách giới thiệu với tỷ lệ hoa hồng lên đến 10% mỗi khi bạn bè của bạn ký quỹ hợp đồng bảo hiểm thành công.

So với các sản phẩm hiện có:

Loại giao dịch

Futures (đòn bẩy x10)

Nami Insurance

Giá trị ký quỹ

1,000 USDT

1,000 USDT

Khối lượng giao dịch (1)

10,000 USDT

Phí Mở và Đóng (2)

0.12%

Tỷ lệ hoa hồng (3)

40%

1%

Hoa hồng nhận được (1) * (2) * (3)

4.8 USDT

10 USDT

  • Chính sách đối tác kinh doanh

Ngoài các quyền lợi như người dùng thường, khi đồng hành cùng Nami Insurance, đối tác được nhận một số ưu đãi khác tương ứng với nghĩa vụ nhất định: xem chi tiết tại đây

Last updated