🛡️Bảo hiểm phần Lỗ tài sản Spot

Với niềm tin về tính ứng dụng trong dài hạn, người dùng lựa chọn các tài sản tốt và sở hữu như Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH),... . Tuy nhiên, tâm lý người dùng cần vững chắc để đối mặt khi thị trường giảm giá trong ngắn và trung hạn để không cắt Lỗ.

Phần Lỗ này được Nami Insurance hỗ trợ bằng cách gợi ý hợp đồng bảo hiểm với P-Claim phù hợp. Người dùng có vai trò đưa ra quyết định cuối cùng sau khi tùy chỉnh thông số theo nhu cầu. Khi P-Market chạm P-Claim, hệ thống tự động sẽ chuyển giá trị Q-Claim về ví người dùng.

Đặc biệt, người dùng sử dụng phần chi trả gia tăng số lượng tài sản đã sở hữu

Xem thêm Cách hoạt động tại đây

Last updated