Tạo hợp đồng theo nhu cầu

Ngoài công cụ Bảng tính gợi ý hợp đồng dựa trên Tài sản hoặc Vị thế sẵn có, người dùng cũng có thể sử dụng tính năng “Mua bảo hiểm” để thiết lập hợp đồng để bảo hiểm cho bất kỳ loại tài sản nào đang có trên Nami Insurance .

Giả định trường hợp người dùng A dự đoán mã STG sẽ tăng nên muốn mua bảo hiểm cho mã STG với thông số như sau :

Lệnh : Long

Q-Cover : 8000 STG

P-Claim: 1.0108 USDT

Kỳ hạn: 1 ngày

Ký quỹ: 200 USDT

Trường hợp 1: Người dùng A được nhận khoản chi trả bảo hiểm Q-Claim

  • Lúc này, hệ thống NAMI Insurance tự động chi trả bảo hiểm trị giá $429 (bao gồm $200 ký quỹ bảo hiểm) vào ví của người dùng.

P&L thực tế : 429 - 200 = 229 USDT

Trường hợp 2: Người dùng được Hoàn Ký quỹ

Ở trường hợp này sẽ có 2 tình huống xảy ra:

  • Khi đủ điều kiện để dừng hợp đồng trước hạn, người dùng A chọn dừng HĐBH sẽ nhận lại được Q-Refund tương ứng giá trị ký quỹ $ 200

  • Tại thời điểm kết thúc hợp đồng(T-expire), P-Market nằm trong vùng P-Refund đến P-Claim, người dùng A nhận được Q-Refund tương ứng giá trị ký quỹ $200

Trường hợp 3 : Thanh lý hợp đồng

Ở trường hợp này sẽ có 2 tình huống sảy ra:

  • Trong thời gian hiệu lực hợp đồng, P-Market chạm vào P-Expire

  • Tại thời điểm kết thúc hợp đồng (T-Expire) , P-Market trong vùng từ P-Refund đến P-Expire

Khi 1 trong 2 trường hợp bị thanh lý xảy ra, người dùng sẽ không được hoàn ký quỹ.

Last updated