Thuật toán Robin thông minh

Đứng trước một thị trường với biến động khôn lường, thuật toán Robin thích nghi linh hoạt để đưa ra các gợi ý hỗ trợ bảo hiểm phù hợp ứng với từng loại tài sản và từng trạng thái thị trường bao gồm:

  • Khoảng cách P-Claim

  • Khoảng cách P-Expire

  • Kỳ hạn tối thiểu và tối đa

  • Tỷ lệ chi trả

Last updated